Kwento ng Kapanganakan: Epidural Pain Relief

Maaaring magbago ang mga planong pampaginhawa sa panahon ng panganganak at panganganak. Pakinggan ang kuwento ng isang babae tungkol sa pagpaplano para sa natural na panganganak at pagkatapos ay pagpapasya na gumamit ng mababang dosis na anesthesia para sa kanyang pananakit: isang pinagsamang spinal epidural. Magbasa Nang Higit Pa